Ruza Madarevic – Vanity Fair Italia, Marzo, 2005
Ruza Madarevic – Vanity Fair Italia, Marzo, 2005
Ruza Madarevic – Vanity Fair Italia, Marzo, 2005
Ruza Madarevic – Vanity Fair Italia, Marzo, 2005
Ruza Madarevic – Vanity Fair Italia, Marzo, 2005
Ruza Madarevic – Vanity Fair Italia, Marzo, 2005
Ruza Madarevic – Vanity Fair Italia, Marzo, 2005
Ruza Madarevic – Vanity Fair Italia, Marzo, 2005
Simona Ventura – Copertina Vanity Fair, Marzo 2005
Simona Ventura – Vanity Fair, Marzo 2005
Simona Ventura – Vanity Fair, Marzo 2005
Simona Ventura – Vanity Fair, Marzo 2005
Anna Davolio – Vanity Fair Italia, Maggio 2005
Anna Davolio – Vanity Fair Italia, Maggio 2005
Anna Davolio – Vanity Fair Italia, Maggio 2005
Anna Davolio – Vanity Fair Italia, Maggio 2005
Anna Davolio – Vanity Fair Italia, Maggio 2005
Anna Davolio – Vanity Fair Italia, Maggio 2005
Anna Davolio – Vanity Fair Italia, Maggio 2005
Anna Davolio – Vanity Fair Italia, Maggio 2005